Cập nhật giá vàng mới nhất 24/7

  • Giá vàng: Giá vàng hiện tại, giá vàng theo thời gian thực, biểu đồ giá vàng, dự đoán giá vàng.

  • Tin tức: Tin tức về thị trường vàng trong nước và quốc tế, phân tích thị trường, dự báo giá vàng.

  • Kiến thức: Hướng dẫn đầu tư vàng, giải đáp thắc mắc về vàng

Dịch vụ

green pine tree with red baubles

Giá vàng DOJI hôm nay

Giá vàng DOJI hôm nay, giá vàng miếng Phúc Long được thị trường giao dịch từ 83.600.000 VNĐ/lượng (mua vào) đến 84.100.000 VNĐ/lượng (bán ra). Loại vàng nhẫn 9999 có mức giá từ 73.600.000 VNĐ/lượng (mua vào) đến 74.100.000 VNĐ/lượng (bán ra), và vàng nhẫn 980 từ 71.100.000 VNĐ/lượng (mua vào) đến 71.600.000 VNĐ/lượng (bán ra)

A close up macro shot of a bottle of fabulous gold glitter! It is snowing today, so I am staying inside and creating photos to keep busy.

Giá vàng PNJ hôm nay

Giá vàng PNJ hôm nay, giá vàng miếng được niêm yết từ 83.700.000 VNĐ/lượng (mua vào) đến 84.200.000 VNĐ/lượng (bán ra). Loại vàng nhẫn 9999 PNJ có giá dao động từ 73.700.000 VNĐ/lượng (mua vào) đến 74.200.000 VNĐ/lượng (bán ra), và vàng nhẫn 980 từ 71.200.000 VNĐ/lượng (mua vào) đến 71.700.000 VNĐ/lượng (bán ra).

Enjoying the morning sunrise in our backyard.

Giá vàng SJC hôm nay

Giá vàng hôm nay tại SJC, giá vàng miếng SJC dao động từ 85.200.000 VNĐ/lượng (mua vào) đến 85.700.000 VNĐ/lượng (bán ra). Đối với loại vàng nhẫn 9999 SJC, mức giá được xác định từ 75.200.000 VNĐ/lượng (mua vào) đến 75.700.000 VNĐ/lượng (bán ra), trong khi vàng nhẫn 980 được giao dịch từ 72.200.000 VNĐ/lượng (mua vào) đến 72.700.000 VNĐ/lượng (bán ra).

Cập nhật giá vàng mới nhất hôm nay - 3/5/2024

Hôm nay, thị trường vàng tiếp tục ghi nhận sự biến động trong giá cả

Reviews

1 of 2

Contact Us

Contact Us