Z Chaosu w CharMonię

piękna Ja pogrążona była w chaosie , Ha !

wolno mi zadecydować o swym losie

więc : mieszczę się teraz tylko

w CharMonii ...

;

"A co gdyby na dnie Twoj(ego) Ja - znależć Mnie? "

?

;

Będzie tu pisane ?

Word_Per _Day

Horse

Horse Horse

Vintage Vanilla Shop

tra lallallalallalal

High

lululu

Aloha !

___How___Are___U___

Fajne To

1 of 2

Contact

Contact Us